Enter your keyword

KURUMSAL

ÇİZGİ KOLEJİ

EĞİTİMDE BİLİMSEL ÇİZGİ

MİSYONUMUZ

Çizgi kolejlerinde eğitim anaokulundan üniversiteye dek süren keyifli bir serüvene dönüşür. Bizler öğrencilerimizi okul öncesi hayatlarından mezun oluncaya dek sürecek büyük yolculukta sadece bugünlere değil yarınlara da hazırlarız.

cizgi-kurucu
VİZYONUMUZ

“Eğitime yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır” sözünden yola çıkarak her öğrenciyi kendi zirvesine taşırız. Soran sorgulayan, özgüveni yüksek ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirirken başarının hiçbir zaman tesadüf olmadığının bilinciyle hareket ederiz.

KURUCUMUZUN MESAJI

Değerli veliler, sevgili öğrenciler;

ÇİZGİ KOLEJİ

“ Nitelikli, nicelikli yepyeni bir gelecek vaat eden gençler yetiştirmeyi ilke edinerek “ kuruldu. 16 yıllık bilgi, birikim ve deneyimlerini halen 5 kampüs ve 10 okulda; Avcılar,Biga 1, Biga 2, Silivri ve Ümraniye kampüslerinde devam ettirirken yepyeni okulları ile de büyümeye devam ediyor.

Yılların Birikimi Çizgi’ye Dönüştü!

ÇİZGİ KOLEJİ;

Özgün çizgisiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan, ‘Butik’ Bir Okuldur. Öğrenci kalabalıkta kaybolmaz. Başarı için bütün imkanlar seferber edilir.

Alternatif Butik Okul olmanın gereği olarak öğrenci, öğretmen ve veli arasında birebir sıcak bir iletişim vardır.

18 kişilik sınıflarda grup dinamikleriyle etkin öğrenme ortamları sağlar. 16 yıllık nitelikli birikimiyle; becerilerle donatılmış bireyler yetiştirir.

Eğitim felsefesini, Atatürk’ün öngördüğü çağdaş bakış açısıyla, üretken, girişimci, özgürlükçü, milli ve evrensel değerleri özümseme temelinde ele alır.

Akademik, zihinsel, sosyal-duygusal ve bedensel gelişimi bir bütün olarak değerlendirir.

Akademik etkinliklerle “mantıklı,” sanatsal ve estetik etkinliklerle “duygulu,” sportif etkinliklerle “sağlıklı,” ahlaki etkinliklerle “vicdanlı” bireyler yetiştirmeyi önemser.

Hızla değişen ve gelişen dünyanın belirsiz şartlarıyla başa çıkabilme becerisi kazandırır.

ÇİZGİ AKEDEMİ bünyesinde kurulan Uygulama Atölyeleriyle, 21.yy dünyasında en çok ihtiyaç duyulacak olan iletişim ve analitik düşünme becerilerini geliştirme fırsatı sunar.

ÇİZGİ KOLEJLERİ adını bilimden alarak “ Eğitimde Bilimsel Çizgi” sloganıyla varoluşunu sergileyen, Atatürk’ İlke ve İnkılaplarına bağlı, Milli ve Evrensel değerler konusunda duyarlı, hoşgörülü ve bilgili öğrenciler yetiştirmeyi kendisine ilke edinmiş ve bu ilkelerini yerine getirmek üzere her tür imkanı okullarında hayata geçirmiştir. Kolejlerimiz Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Sağlık Meslek Lisesi olarak eğitimin pek çok alanında hizmet vermektedir.

Her Öğrenci Bizim İçin Ayrı Bir Değerdir!

ÇİZGİ KOLEJİ’nde eğitim anaokulundan üniversiteye dek süren keyifli bir serüvene dönüşür. Bizler Öğrencilerimizi okul öncesi hayatlarından mezun oluncaya dek sürecek büyük yolculukta sadece bu günlere değil yarınlara da hazırlarız.

Eğitimde Bilimsel Çizgi!

Eğitim modelimiz; soran sorgulayan, bireysel yeteneklerini göz önünde bulunduran ve ortaya çıkaran, yaratıcılığını destekleyen, sanatta, sporda, müzikte kendini ifade edebilen, “kişiye özel” eğitim metotları ile öğrenmenin her öğrencinin hakkı olduğunun farkında olan bir yapıya sahiptir.

Temel bilimler ile Yabancı dil eğitiminin öğrencilerimizin ileriki yaşamlarında ne denli büyük rol oynadığının farkında olan Çizgi Kolejleri bu alanda her zaman kendini yenilemeyi bilen, teknolojinin ve eğitimin gereği tüm materyalleri hayata geçiren bir çizgi sergiler.

 

ULAŞ VELİOĞLU
Çizgi Koleji Kurucusu