Enter your keyword

REHBERLİK

ÇİZGİ'DE REHBERLİK

EĞİTİMDE BİLİMSEL ÇİZGİ

REHBERLİK ANLAYIŞIMIZ

Önleyici psikolojik danışmanlık hizmetleri sunan birimimiz, yaş düzeylerini, çocukların çevre uyaranlarını, değişen kültürel dengeleri, normalleşmiş gündelik patolojileri göz önünde bulundurarak öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve yöneticilerimize önleyici grup rehberliği yapmayı hedeflemektedir.

Bu anlamda okuldaki yaşam alanlarını her daim gözlemleyerek koşulların ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi adına düşünce ve öneri üreten, proje geliştiren destek birimi olarak belirlenmiştir. Çözüm odaklı düşünme, problem çıkmadan müdahale edebilme, problemi çözme aşamasında kolektif düşünme ve düşündürme, inisiyatif kullanabilme birimimizin benimsediği çalışma prensipleridir. Ayrıca Karakter Eğitimi Projeleri ve Grupla Danışma Çalışmaları rehberlik hizmetlerimizin omurgası olarak nitelendirilebilir. Soğukkanlı düşünme, pro-aktivist olma, pozitif bilimlerden yararlanma ve her çocuk masumdur perspektifinden düşünme birimimizin çalışma prensibidir. Birimimizin vizyonunu, pozitivist olma, pro-aktivist düşünme, eklektik yaklaşımları göz önünde bulundurarak tanı koyma, dışa dönük ve proje merkezli çalışmalar örgütleme, tüm bunları yaparken popüler olabilme ve okulumuzda yaşayan bütün gruplar tarafından algılanabilmektir.